Barbara Černe,

Barbara Černe,

direktorica

Barbara Černe je »nova glava« GANGE, ki je z družbo začela sodelovati najprej kot zunanja sodelavka, nato pa je po nekaj mesecih sprejela izziv in se z GANGO povezala tudi lastniško, ter bila imenovana na mesto direktorice družbe. Po izobrazbi je diplomirana ekonomistka, s specializacijo iz managementa. Z njenim prihodom v GANGO se je sprožil postopek popolne reorganizacije družbe, ki sedaj stoji na novih temeljih poslovanja in poslovnih odnosov. Pri svojem delu na prvo mesto postavlja ženski instinkt, odkrite odnose s sodelavci in red.

Saša Marinčič,

Saša Marinčič,

poslovna sekretarka

Saša Marinčič je poslovna sekretarka, po izobrazbi pa diplomirana upravna organizatorka. Zanjo se lahko reče, da je vedno nasmejana in prijazna, hkrati pa dosledna in vztrajna. Po teoriji mora imeti poslovni sekretar dobre psihofizične sposobnosti, saj je izpostavljen stresnim situacijam, pritiskom in občasno večjemu umskemu naporu ter delovni obremenitvi. Kljukica. Mora biti sposoben izogniti se konfliktnim situacijam in imeti občutek za delo z ljudmi. Kljukica. Taktnost igra veliko vlogo pri njegovem delu s sodelavci in nadrejenimi. Kljukica. Imeti mora sposobnost širokega gledanja in hitrega dojemanja. Kljukica. Odločnost, zanesljivost, samozavest in samoiniciativnost - vse to so odlike, s katerimi se lahko opiše tudi Sašo.

Anja Korenčan

Anja Korenčan

Administratorka

Anja Korenčan je v GANGI zamenjala Petro, ki je odšla novim izzivom naproti. Zaposlena je na delovnem mestu administratorka, dokončuje študij na Fakulteti za Organizacijske vede in je mamica dveh punčk. Odlikujejo jo marljivost, zanesljivost, komunikativnost in prijaznost.

GANGE pa seveda ne bilo brez naših prizadevnih, delovnih in dobro organiziranih voznikov, ki skrbijo za to, da vse dni v tednu (tudi med prazniki in nedeljami) našim cenjenim strankam, polne zabojnike odpadkov zamenjajo s praznimi.