Direktorica Barbara Černe

Direktorica Barbara Černe

Gango od daleč spremljam že od njenih začetkov in če kaj, si res nikoli nisem mislila, da bom del nje.  Moja filozofija delovanja družbe je bila vedno nasprotje tega, kar je GANGA bila. Splet okoliščin pa je privedel do križanja Jakine in moje poslovne poti in se iz kratkoročnega skupnega projekta spremenil v dolgoročno poslovno sodelovanje.

Nisem eden tistih ljudi, ki bi že ob vpisu v srednjo šolo vedeli, kaj želijo početi v svojem življenju. Še več, tega nisem ugotovila niti v času študija, prve in druge službe. Predvsem sem ves čas le oblikovala mnenje o tem, česa ne bi rada počela. Po poučni izkušnji v bližnji preteklosti sem si torej iz dokončnega spoznanja, česa in na kakšen način absolutno ne želim nikdar več delati, končno izoblikovala vizijo kaj, kako in predvsem s kakšnimi ljudmi,  bi rada delala preostanek svoje poslovne kariere.

Osnovni smisel delovanja vsakega poslovnega subjekta je res samostojno opravljanje pridobitne dejavnost  na trgu, ki se opravlja zaradi pridobivanja dobička. A nič manj pomembni se mi ne zdijo korektni odnosi s partnerji in zaposlenimi, ter  uresničevanje osebnih ciljev preko dela, ki ga opravljamo. Za GANGO imam jasne cilje. Uresničujem jih sicer  počasneje,  kot bi želela in tako urim svojo potrpežljivost in vztrajnost. Trenutna ekipa ljudi in mreža poslovnih partnerjev, ki me v tem trenutku obkrožata, pa  mi omogočata doseganje ciljev na »moj« način, ki ni klasično surov in kapitalistično usmerjen. Prihajati v službo z veseljem, tudi ko ne gre vse po maslu, je vendarle eno največjih daril v življenju.

Hvala Jaki za zaupanje. Anji za jutranjo kavo. Saši za njeno pozitivno energijo, nasmeh in  iskrenost. Fantom za njihovo marljivost in zanesljivost. In hvala vsem poslovnim partnerjem, s katerimi gradim osebne odnose na način, za katerega verjamem, da je edini pravi.